Privacy- en cookieverklaring

Sarah Bierens - Tekstschrijver | Yoga met Sarah

Van Schaeck Mathonsingel 7

6512 AH Nijmegen

KVK-nummer: 65000609

BTW-nummer: NL001265273B28

Website: www.sarahbierens.nl

E-mail: sarah@sarahbierens.nl 


Sarah Bierens Tekstschrijver | Yoga met Sarah (hierna "Sarah Bierens" en ''ik''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Sarah Bierens acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze privacyverklaring zet uiteen hoe en waarom ik je gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG. Ik raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, www.sarahbierens.nl en is van toepassing op al mijn huidige maar ook toekomstige diensten. Sarah Bierens is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, verwerkers en bronnen. Sarah Bierens behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 3 december 2019


Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je een e-mail stuurt naar sarah@sarahbierens.nl, de contactformulieren op deze website invult, een overeenkomst aangaat of een dienst afneemt van Sarah Bierens worden, afhankelijk van het doel, persoonsgegevens gevraagd en verwerkt. Sarah Bierens vraagt en verzamelt geen persoonsgegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ik gebruik de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, dan kan ik de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gronden voor de verwerking

Ik verwerk je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Als je het contactformulier op mijn website gebruikt, wil je in contact komen met mij. Om je te beantwoorden, heb ik je e-mailadres nodig.
 • Als je een offerte opvraagt, verwerk ik je gegevens om contact met je op te nemen.
 •  Wanneer we een samenwerking aangaan en/of je een dienst afneemt, heb ik gegevens nodig in het kader van de opdracht en/of samenwerking.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Sarah Bierens analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Ik verzamel je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of je toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Sarah Bierens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke voorschriften is vereist. Klantgegevens voor administratie worden 7 jaar bewaard vanwege de fiscale bewaartermijn. Gegevens van prospects voor het aanvragen van een offerte die niet zijn omgezet in een concrete opdracht, worden 3 jaar bewaard. Deze termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en beschikbaar te houden.


Rechten

Je hebt altijd recht op inzage in je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking of het overdragen van je persoonsgegevens. Hetzelfde geldt wanneer je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in door een e-mail te sturen naar sarah@sarahbierens.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je niet tevreden bent over de wijze waarop Sarah Bierens je gegevens vastlegt of verwerkt. Ik verwerk verzoeken omtrent persoonsgegevens binnen 4 weken.


Delen met anderen

Een (deel) van deze gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, maar alleen vanwege een deel van de verwerking, uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. E-mails worden alleen geopend via de webmail van de hosting en een extern mailprogramma. De website maakt gebruik van Google Analytics (analytische cookies) voor de optimalisatie van de website.


Beveiliging van de persoonsgegevens 

Sarah Bierens neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


 • De website van Sarah Bierens maakt gebruik van goed beveiligde wachtwoorden
 • Een betrouwbaar SSL-Certificaat
 • Encryptie van data
 • Pseudonimiseren van data
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen
 • Controle van erkende autorisaties.

De verwerkers (Phoenix software van IMU B.V., Dropbox en boekhouder) waar Sarah Bierens mee werkt, zorgen voor hun eigen beveiligde omgeving. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of je wilt meer over deze beveiliging weten? Neem dan schriftelijk contact op door een e-mail te sturen naar sarah@sarahbierens.nl. Ik behandel alle verzoeken omtrent beveiliging van persoonsgegevens binnen 4 weken.


Externe links: websites en diensten van derden

Op de website vind je enkele externe links naar andere websites en social media. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je de website of open je de pagina in een nieuw tabblad. Deze externe websites maken wellicht gebruik van andere cookies en hebben een eigen privacyverklaring. Sarah Bierens is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website. De social media buttons zijn er om gemakkelijk met mij in contact te komen en mijn updates te volgen. Elk social mediakanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die je vindt op de desbetreffende website (zie Facebook, LinkedIn of Instagram).


Analytics

Sarah Bierens maakt gebruik van Google Analytics. Door het gebruik van Google Analytics kan de werking van de website en het websiteverkeer beter geanalyseerd worden. De statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren. Google rapporteert informatie over het gebruik van de website aan Sarah Bierens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Sarah Bierens heeft hier geen invloed op. Lees hier het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics. 


Cookies

Sarah Bierens maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Sarah Bierens gebruikt cookies om een goede werking van de website te garanderen. Deze soort cookie heeft geen of een zeer geringe impact maken op je privacy. Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. Je vindt dit bij de instellingen direct in je browser. Mocht dat niet lukken, gebruik dan de ‘Help’ functie in je browser.